منابع کنکور انسانی
نوشته شده توسط : الو مشاور

منابع کنکورانسانی

منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۹۸

در کنکور سراسری ۹۸ برای گروه آزمایشی انسانی از کتاب های تخصصی دهم چاپ سال ۹۶ – ۹۵  و کتاب درسی یازدهم چاپ سال ۹۶ – ۹۷ و کتاب های دوازدهم چاپ سال ۹۷ – ۹۸ سوال طرح خواهد.

منابع کنکور انسانی( دروس تخصصی)
عنوان درس نام کتاب کد کتاب سال چاپ  پایه تحصیلی
 ریاضیات ریاضی و آمار (۱) ۱۱۰۲۱۲ ۹۵ دهم
ریاضی و آمار (۲) ۱۱۱۲۱۲ ۹۶ یازدهم
ریاضی و آمار (۳) ۱۱۲۲۱۲ ۹۷ دوازدهم
زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی (۱) ۱۱۰۲۰۳ ۹۵ دهم
علوم و فنون ادبی (۲) ۱۱۱۲۰۳ ۹۶ یازدهم
علوم و فنون ادبی (۳) ۱۱۲۲۰۳ ۹۷ دوازدهم
اقتصاد اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ ۹۵ دهم

 

 

 زبان عربی


عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ ۹۵ دهم
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ ۹۶ یازدهم
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ ۹۷ دوازدهم
جغرافیا


جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸ ۹۵ دهم
جغرافیای (۲) ۱۱۱۲۱۸ ۹۶ یازدهم
جغرافیا (۳) (کاربردی) ۱۱۲۲۱۸ ۹۷ دوازدهم
تاریخ


تاریخ (۱) ۱۱۰۲۱۹ ۹۵ دهم
تاریخ (۲) ۱۱۱۲۱۹ ۹۶ یازدهم
تاریخ (۳) ۱۱۲۲۱۹ ۹۷ دوازدهم
علوم اجتماعی


جامعه ­شناسی (۱) ۱۱۰۲۲۰ ۹۵ دهم
جامعه­ شناسی (۲) ۱۱۱۲۲۲ ۹۷ یازدهم
جامعه ­شناسی (۳) ۱۱۲۲۲۲ ۹۸ دوازدهم
فلسفه 

فلسفه ۱۱۱۲۲۶ ۹۶ یازدهم
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) ۱۱۲۲۲۶ ۹۷ دوازدهم
منطق منطق ۱۱۰۲۲۳ ۹۵ دهم
روان­شناسی روان­شناسی ۱۱۱۲۲۴ ۹۶ یازدهم
منابع کنکور انسانی(دروس عمومی)
نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
زبان و ادبیات فارسی فارسی (۱) ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۵  
فارسی (۲) ۱۱۱۲۰۱ یازدهم ۹۶
فارسی (۳) ۱۱۲۲۰۱ دوازدهم ۹۷
عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۶ دهم ۹۵ عمومی غیرانسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۶ یازدهم ۹۶
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۶ دوازدهم ۹۷
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۵ عمومی انسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۶
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۷
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۴ دهم ۹۵ عمومی غیرانسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۴ یازدهم ۹۶
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۴ دوازدهم ۹۷
دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۵ دهم ۹۵ عمومی انسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۵ یازدهم ۹۶
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۵ دوازدهم ۹۷

زبان انگلیسی

انگلیسی (۱) ۱۱۰۲۳۰ دهم

۹۵

 
انگلیسی (۲) ۱۱۱۲۳۰ یازدهم ۹۶
انگلیسی (۳) ۱۱۲۲۳۰

دوازدهم

۹۷

مشاوره کنکور انسانی

لازم است بدانید که کنکور سراسری انسانی با متشکل از دو دفترچه عمومی و اختصاصی می باشد. به طور کلی این آزمون از ۲۸۰ سوال تشکیل شده و داوطلبان باید در ۲۴۰ دقیقه به آن ها پاسخ دهد که از تعداد ، ۱۸۰ سوال به دفترچه اختصاصی (مدت زمان پاسخ دهی ۱۶۵ دقیقه) و ۱۰۰ سوال به دفترچه عمومی (مدت زمان پاسخ دهی ۷۵ دقیقه) اختصاص یافته است. داوطلبان رشته علوم و معارف اسلامی باید به ۲۰ سوال اصول و عقاید اسلامی نیز در مدت ۲۰ دقیقه جواب دهند.

ردیف عنوان دروس(اختصاصی )  تعداد سوالات مدت زمان پاسخ دهی (دقیقه)
۱ اقتصاد ۱۵ ۱۰
۲ ریاضی ۲۰ ۲۵
۳ عربی ۲۰ ۲۰
۴ ادبیات فارسی ۳۰ ۳۰
۵ علوم اجتماعی ۲۰ ۱۵
۶ تاریخ و جغرافیا ۳۰ ۲۵
۷ فلسفه و منطق ۲۵ ۲۵
۸ روان شناسی ۲۰ ۱۵
جمع ۸ درس ۱۸۰ ۱۶۵

ضرایب دروس در هر زیرگروه

نام درس زیرگروه ۱ زیرگروه ۲ زیرگروه ۳ زیرگروه ۴ زیرگروه ۵
اقتصاد ۱ ۲ ۳ ۲ ۲
ریاضی ۲ ۴ ۴ ۳ ۳
عربی اختصاصی ۴ ۱ ۱ ۱ ۱
ادبیات اختصاصی ۴ ۲ ۲ ۲ ۲
علوم اجتماعی ۱ ۳ ۲ ۲ ۳
تاریخ جغرافیا ۱ ۱ ۱ ۳ ۱
روانشناسی ۱ ۲ ۱ ۳ ۳
فلسفه و منطق ۳ ۲ ۱ ۳ ۳

معرفی زیرگروه های رشته انسانی 

زیرگروه ۱: معارف اسلامی – زبان و ادبیات فارسی – علوم قضایی – فلسفه و…

زیرگروه ۲: خبرنگاری ( گرایش فرهنگی و هنری – گرایش علوم اجتماعی ) – علوم اجتماعی و گرایش های آن

زیرگروه ۳: مدیریت و تمامی گرایش های آن – علوم اقتصادی

زیرگروه ۴: جغرافیا – تاریخ – دبیری جغرافیا – دبیری تاریخ – علوم سیاسی و کلیه گرایش های آن – باستان شناسی

زیرگروه ۵: علوم تربیتی – روانشناسی – راهنمایی و مشاوره – علوم ورزشی و دبیری تربیت بدنی – علوم ورزشی و کاردانی تربیت بدنی – کتابداری


نکات طلایی کنکوری 

 • برای خود هدف تعیین کنید و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید.
 • برنامه ریزی خود را با توجه به رشته و دانشگاه مورد علاقه ، سطح توانایی و استعداد خود انجام دهید.
 • با برنامه ریزی اصولی، داوطلب متوجه پیشرفت یا پسرفت خود خواهد بود و نقاط  ضعف و قوت خود را شناسایی خواهد کرد.
 • روز خود را فقط به مطالعه دروس اختصاصی سپری نکنید بلکه سعی کنید دو درس عمومی و دو درس تخصصی را انتخاب و یک در میان مطالعه کنید. برای مثال اقتصاد – دین و زندگی – فلسه و منطق – زبان انگلیسی
 • پس از یک ساعت مطالعه یک ربع استراحت کنید.
 • برای بالا بردن بازدهی مغزتان از خشکبار و از مواد غذایی شیرین استفاده کنید.
 • خواب کافی برای افزایش کارایی شما و کسل نبودنتان در طول روز ضروری است.
 • نکته ای که از اهمیت بالایی برخورد است ، این می باشد که برای کنکور هرگر کلی مطالعه نکنید بلکه کتاب های درسی خود را جز به جز مورد مطالعه قرار دهید.
 • برای مطلعه دروس خود جدول زمان بندی کوتاه مدت طراحی کنید.
 • زمانی در آخر هفته برای مرور دروس هفته گذشته قرار دهید تا در ذهن شما ثبیت شود.
 • اولویت مطالعه خود را با درس هایی که به آن علاقمند هستید و شما را خسته نمیکند قرار دهید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره منابع کنکور انسانی

 با مشاوران گروه الومشاوره از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

منابع کنکورانسانی

منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۹۸

در کنکور سراسری ۹۸ برای گروه آزمایشی انسانی از کتاب های تخصصی دهم چاپ سال ۹۶ – ۹۵  و کتاب درسی یازدهم چاپ سال ۹۶ – ۹۷ و کتاب های دوازدهم چاپ سال ۹۷ – ۹۸ سوال طرح خواهد.

منابع کنکور انسانی( دروس تخصصی)
عنوان درس نام کتاب کد کتاب سال چاپ  پایه تحصیلی
 ریاضیات ریاضی و آمار (۱) ۱۱۰۲۱۲ ۹۵ دهم
ریاضی و آمار (۲) ۱۱۱۲۱۲ ۹۶ یازدهم
ریاضی و آمار (۳) ۱۱۲۲۱۲ ۹۷ دوازدهم
زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی (۱) ۱۱۰۲۰۳ ۹۵ دهم
علوم و فنون ادبی (۲) ۱۱۱۲۰۳ ۹۶ یازدهم
علوم و فنون ادبی (۳) ۱۱۲۲۰۳ ۹۷ دوازدهم
اقتصاد اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ ۹۵ دهم

 

 

 زبان عربی


عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ ۹۵ دهم
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ ۹۶ یازدهم
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ ۹۷ دوازدهم
جغرافیا


جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸ ۹۵ دهم
جغرافیای (۲) ۱۱۱۲۱۸ ۹۶ یازدهم
جغرافیا (۳) (کاربردی) ۱۱۲۲۱۸ ۹۷ دوازدهم
تاریخ


تاریخ (۱) ۱۱۰۲۱۹ ۹۵ دهم
تاریخ (۲) ۱۱۱۲۱۹ ۹۶ یازدهم
تاریخ (۳) ۱۱۲۲۱۹ ۹۷ دوازدهم
علوم اجتماعی


جامعه ­شناسی (۱) ۱۱۰۲۲۰ ۹۵ دهم
جامعه­ شناسی (۲) ۱۱۱۲۲۲ ۹۷ یازدهم
جامعه ­شناسی (۳) ۱۱۲۲۲۲ ۹۸ دوازدهم
فلسفه 

فلسفه ۱۱۱۲۲۶ ۹۶ یازدهم
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) ۱۱۲۲۲۶ ۹۷ دوازدهم
منطق منطق ۱۱۰۲۲۳ ۹۵ دهم
روان­شناسی روان­شناسی ۱۱۱۲۲۴ ۹۶ یازدهم
منابع کنکور انسانی(دروس عمومی)
نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
زبان و ادبیات فارسی فارسی (۱) ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۵  
فارسی (۲) ۱۱۱۲۰۱ یازدهم ۹۶
فارسی (۳) ۱۱۲۲۰۱ دوازدهم ۹۷
عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۶ دهم ۹۵ عمومی غیرانسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۶ یازدهم ۹۶
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۶ دوازدهم ۹۷
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۵ عمومی انسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۶
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۷
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۴ دهم ۹۵ عمومی غیرانسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۴ یازدهم ۹۶
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۴ دوازدهم ۹۷
دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۵ دهم ۹۵ عمومی انسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۵ یازدهم ۹۶
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۵ دوازدهم ۹۷

زبان انگلیسی

انگلیسی (۱) ۱۱۰۲۳۰ دهم

۹۵

 
انگلیسی (۲) ۱۱۱۲۳۰ یازدهم ۹۶
انگلیسی (۳) ۱۱۲۲۳۰

دوازدهم

۹۷

مشاوره کنکور انسانی

لازم است بدانید که کنکور سراسری انسانی با متشکل از دو دفترچه عمومی و اختصاصی می باشد. به طور کلی این آزمون از ۲۸۰ سوال تشکیل شده و داوطلبان باید در ۲۴۰ دقیقه به آن ها پاسخ دهد که از تعداد ، ۱۸۰ سوال به دفترچه اختصاصی (مدت زمان پاسخ دهی ۱۶۵ دقیقه) و ۱۰۰ سوال به دفترچه عمومی (مدت زمان پاسخ دهی ۷۵ دقیقه) اختصاص یافته است. داوطلبان رشته علوم و معارف اسلامی باید به ۲۰ سوال اصول و عقاید اسلامی نیز در مدت ۲۰ دقیقه جواب دهند.

ردیف عنوان دروس(اختصاصی )  تعداد سوالات مدت زمان پاسخ دهی (دقیقه)
۱ اقتصاد ۱۵ ۱۰
۲ ریاضی ۲۰ ۲۵
۳ عربی ۲۰ ۲۰
۴ ادبیات فارسی ۳۰ ۳۰
۵ علوم اجتماعی ۲۰ ۱۵
۶ تاریخ و جغرافیا ۳۰ ۲۵
۷ فلسفه و منطق ۲۵ ۲۵
۸ روان شناسی ۲۰ ۱۵
جمع ۸ درس ۱۸۰ ۱۶۵

ضرایب دروس در هر زیرگروه

نام درس زیرگروه ۱ زیرگروه ۲ زیرگروه ۳ زیرگروه ۴ زیرگروه ۵
اقتصاد ۱ ۲ ۳ ۲ ۲
ریاضی ۲ ۴ ۴ ۳ ۳
عربی اختصاصی ۴ ۱ ۱ ۱ ۱
ادبیات اختصاصی ۴ ۲ ۲ ۲ ۲
علوم اجتماعی ۱ ۳ ۲ ۲ ۳
تاریخ جغرافیا ۱ ۱ ۱ ۳ ۱
روانشناسی ۱ ۲ ۱ ۳ ۳
فلسفه و منطق ۳ ۲ ۱ ۳ ۳

معرفی زیرگروه های رشته انسانی 

زیرگروه ۱: معارف اسلامی – زبان و ادبیات فارسی – علوم قضایی – فلسفه و…

زیرگروه ۲: خبرنگاری ( گرایش فرهنگی و هنری – گرایش علوم اجتماعی ) – علوم اجتماعی و گرایش های آن

زیرگروه ۳: مدیریت و تمامی گرایش های آن – علوم اقتصادی

زیرگروه ۴: جغرافیا – تاریخ – دبیری جغرافیا – دبیری تاریخ – علوم سیاسی و کلیه گرایش های آن – باستان شناسی

زیرگروه ۵: علوم تربیتی – روانشناسی – راهنمایی و مشاوره – علوم ورزشی و دبیری تربیت بدنی – علوم ورزشی و کاردانی تربیت بدنی – کتابداری


نکات طلایی کنکوری 

 • برای خود هدف تعیین کنید و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید.
 • برنامه ریزی خود را با توجه به رشته و دانشگاه مورد علاقه ، سطح توانایی و استعداد خود انجام دهید.
 • با برنامه ریزی اصولی، داوطلب متوجه پیشرفت یا پسرفت خود خواهد بود و نقاط  ضعف و قوت خود را شناسایی خواهد کرد.
 • روز خود را فقط به مطالعه دروس اختصاصی سپری نکنید بلکه سعی کنید دو درس عمومی و دو درس تخصصی را انتخاب و یک در میان مطالعه کنید. برای مثال اقتصاد – دین و زندگی – فلسه و منطق – زبان انگلیسی
 • پس از یک ساعت مطالعه یک ربع استراحت کنید.
 • برای بالا بردن بازدهی مغزتان از خشکبار و از مواد غذایی شیرین استفاده کنید.
 • خواب کافی برای افزایش کارایی شما و کسل نبودنتان در طول روز ضروری است.
 • نکته ای که از اهمیت بالایی برخورد است ، این می باشد که برای کنکور هرگر کلی مطالعه نکنید بلکه کتاب های درسی خود را جز به جز مورد مطالعه قرار دهید.
 • برای مطلعه دروس خود جدول زمان بندی کوتاه مدت طراحی کنید.
 • زمانی در آخر هفته برای مرور دروس هفته گذشته قرار دهید تا در ذهن شما ثبیت شود.
 • اولویت مطالعه خود را با درس هایی که به آن علاقمند هستید و شما را خسته نمیکند قرار دهید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره منابع کنکور انسانی

 با مشاوران گروه الومشاوره از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

 
:: برچسب‌ها: نکات کنکوری , منابع کنکور سراسری , حذفیات کنکور سراسری , ,
:: بازدید از این مطلب : 66
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 خرداد 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: