منابع آزمون نظام مهندسی ۹۸
نوشته شده توسط : الو مشاور

 

برای قبولی در آزمون نظام مهندسی چه منابعی استفاده کنیم؟

وزارت راه و شهرسازی جهت مطالعه داوطلبانی در هر دوره برگزاری ازمون، منابعی را معرفی میکند. که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

منابع رشته عمران (اجرا)

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرائی آن ۱۳۹۰ مبحث دوم (نظامات اداری) ۱۳۸۴
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ۱۳۹۵ مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) ۱۳۹۲
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) ۱۳۹۲ مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه
مبحث هفتم (پی و پی سازی) ۱۳۹۲ مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) ۱۳۹۲
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌ آرمه) ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های فولادی)  
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان ها) ۱۳۹۲ مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ۱۳۹۲
مبحث هجدهم (عایق‌ بندی و تنظیم صدا) ۱۳۹۶ مبحث نوزدهم (صرفه‌ جویی در مصرف انرژی) ۱۳۸۹
مبحث بیستم (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶ مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) ۱۳۹۵
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) ۱۳۹۲ آئین‌ نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم به همراه اصلاحیه
گودبرداری و سازه های نگهبان راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی (بخش‌ های نظارت و اجرا) ۱۳۹۰
روش ها و مسائل اجرایی مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان
قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری
قوانین صنعت بیمه و مالیات مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه
قانون کار ، ماشین آلات ساختمانی مقررات ، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

منابع آزمون مهندسی ۹۸

منابع رشته عمران (محاسبات)

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه مبحث هفتم (پی و پی‌ سازی) ۱۳۹۲
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌ های با مصالح بنایی) ۱۳۹۲ مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ) – ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ) ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان) ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه
آئین‌ نامه طراحی ساختمان‌ ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم  به همراه اصلاحیه) اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی)
مکانیک خاک – گودبرداری و سازه های نگهبان

منابع آزمون مهندسی ۹۸

منابع رشته عمران (محاسبات)

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه مبحث هفتم (پی و پی‌ سازی) ۱۳۹۲
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌ های با مصالح بنایی) ۱۳۹۲ مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ) – ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ) ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان) ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه
آئین‌ نامه طراحی ساختمان‌ ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم  به همراه اصلاحیه) اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی)
مکانیک خاک – گودبرداری و سازه های نگهبان

منابع رشته معماری (طراحی)

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ۱۳۹۵ مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) ۱۳۹۲
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) ۱۳۹۲ مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ ها ) ۱۳۹۲
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) ۱۳۹۲ مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا) ۱۳۹۶
مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) ۱۳۸۹ مبحث بیستم (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) ۱۳۹۵ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
مبانی طراحی معماری جزئیات اجرائی ساختمان
ضوابط بلند مرتبه سازی ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

منابع رشته معماری (نظارت)

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌ های اجرائی آن ۱۳۹۰ مبحث دوم ( نظامات اداری ) ۱۳۸۴
مبحث سوم ( حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ) ۱۳۹۵ مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان ) ۱۳۹۲
مبحث پنجم ( مصالح و فرآورده‌ های ساختمانی ) ۱۳۹۲ مبحث هفتم ( پی و پی‌ سازی ) ۱۳۹۲
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی ) ۱۳۹۲ مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌ های بتن‌ آرمه ) – ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه
مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌ های فولادی ) ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ ها ) ۱۳۹۲
مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) ۱۳۹۲ مبحث پانزدهم ( آسانسورها و پلکان برقی )، ( فقط ضوابط مربوط به طراحی ) ۱۳۹۲
مبحث هفدهم ( لوله‌کشی گاز طبیعی ) ۱۳۸۹ مبحث هجدهم ( عایق‌ بندی و تنظیم صدا ) ۱۳۹۶
مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی ) ۱۳۸۹ مبحث بیستم ( علائم و تابلوها ) ۱۳۹۶
مبحث بیست و یکم ( پدافند غیر عامل ) ۱۳۹۵ مبحث بیست و دوم ( مراقبت و نگهداری از ساختمان ها ) ۱۳۹۲
راهنمای صرفه‌ جویی در مصرف انرژی ۱۳۹۲ راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی ( بخش های نظارت و اجرا ) ۱۳۹۰
گودبرداری و سازه‌ های نگهبان ،روش ها و مسائل اجرایی مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملی ساختمان راهنمای مبحث شانزدهم ( تاسیسات بهداشتی ) ۱۳۹۲

منابع رشته معماری (اجرا)

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرائی آن ۱۳۹۰ مبحث دوم ( نظامات اداری ) ۱۳۸۴
مبحث سوم ( حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ) ۱۳۹۵ مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان ) ۱۳۹۲
مبحث پنجم ( مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ) ۱۳۹۲ مبحث هفتم ( پی و پی‌ سازی ) ۱۳۹۲
مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی ) ۱۳۹۲ مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ) – ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه
مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌ های فولادی ) ۱۳۹۲-به همراه اصلاحیه مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها) ۱۳۹۲
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ۱۳۹۲ مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) ۱۳۹۲
مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) ۱۳۸۹ مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) ۱۳۸۹
مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) ۱۳۹۶ مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) ۱۳۸۹
مبحث بیستم (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶ مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) ۱۳۹۵
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) ۱۳۹۲ راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی ۱۳۹۲
راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا ) ۱۳۹۰ گودبرداری و سازه‌ های نگهبان
روش ها و مسائل اجرایی مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملی ساختمان
نظام فنی و اجرایی کشور مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری
قوانین صنعت بیمه و مالیات مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
قانون کار – ماشین آلات ساختمانی قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها

منابع رشته نقشه برداری

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرایی آن ۱۳۹۰ مبحث اول (تعاریف) ۱۳۹۲
مبحث دوم (نظامات اداری) ۱۳۸۴ مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) ۱۳۹۲
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) ۱۳۹۵ دستورالعمل های تیپ نقشه‌ برداری (نشریه شماره ۱۱۹ و ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
متره و برآورد کارهای نقشه‌ برداری نقشه‌ برداری عمومی (در حد اطلاعات دانشگاهی و اجرایی)
کاربرد روش ها و دستگاه های نقشه‌ برداری در ساختمان‌ سازی و شهرسازی کاربرد عکس های هوایی و اطلاعات ماهواره‌ ای در صنعت ساختمان‌ سازی
تعیین موقعیت املاک  ژئودزی
 مبانی فتوگرامتری عمومی کنترل بر و کف در ساختمان‌ سازی
پیاده کردن نقشه‌ های طراحی شده ساختمان ها، محل پی‌ ها یا شالوده‌ ها، ستون ها، قوس ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان
گرایش های میکروژئودزی ( جهت رفتارسنجی و کنترل سازه‌ های سنگین )، فتوگرامتری کاربردی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی ( LIS , GIS  ) در حد کاربردی

منابع رشته شهرسازی

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرائی آن ۱۳۹۰ مبحث اول (تعاریف) – ویرایش ۱۳۹۲
مبحث دوم (نظامات اداری) ۱۳۸۴ مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) ۱۳۹۲
مبحث بیستم (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶ مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) ۱۳۹۵
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصول و مبانی مدیریت برنامه‌ ریزی و طراحی شهری
روش‌ ها و شیوه‌ های مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه‌ ریزی شهری و طراحی شهری
حقوق، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ های مربوط به شهرسازی کشور ( نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداری ها، آیین‌نامه بررسی و تصویب انواع طرح ها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه )
اطلاعات تکنیکی لازم در زمینه انواع طرح ها و برنامه‌ های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی شامل طرح های آمایش، کالبد ملی، منطقه‌ ای، ناحیه‌ ای و محلی، هادی، جامع، ساختاری، تفصیلی، آماده‌ سازی، شهرک‌ سازی، شهرهای جدید، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمند سازی، طراحی تفکیک اراضی شهری، انطباق کاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمان ها و نظایر آن

منابع رشته تاسیسات برقی (نظارت)

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرائی آن ۱۳۹۰ مبحث اول (تعاریف) ۱۳۹۲
مبحث دوم (نظامات اداری) ۱۳۸۴ مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ۱۳۹۵
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ۱۳۹۲ مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) ۱۳۹۵
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان ­برقی) ۱۳۹۲ مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) ۱۳۸۹
مبحث بیست و یکم  (پدافند غیرعامل) ۱۳۹۵ مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان) ۱۳۹۲
کتاب ­های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ ها

منابع آزمون نظام مهندسی ۹۸

منابع رشته تاسیسات برقی (طراحی)

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرائی آن ۱۳۹۰ مبحث اول (تعاریف) ۱۳۹۲
مبحث دوم (نظامات اداری) ۱۳۸۴ مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ۱۳۹۵
مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ ها مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) ۱۳۹۵
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان ­برقی) ۱۳۹۲ مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) ۱۳۸۹
مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) ۱۳۹۵ مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان) ۱۳۹۲
کتاب ­های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور
اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

منابع رشته مکانیکی (طراحی)

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرائی آن ۱۳۹۰ مبحث اول (تعاریف) ۱۳۹۲
مبحث دوم (نظامات اداری) ۱۳۸۴ مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ۱۳۹۵
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ۱۳۹۲ مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) ۱۳۹۶
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان ­برقی) ۱۳۹۲ مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) ۱۳۹۶
مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) ۱۳۸۹ مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) ۱۳۸۹
مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) ۱۳۹۵ مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان) ۱۳۹۲
کتاب ­های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور
مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی

منابع آزمون نظام مهندسی ۹۸

منابع رشته مکانیکی (نظارت)

مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرائی آن ۱۳۹۰ مبحث اول (تعاریف) ۱۳۹۲
مبحث دوم (نظامات اداری) ۱۳۸۴ مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ۱۳۹۵
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ۱۳۹۲ مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) ۱۳۹۶
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان­برقی) ۱۳۹۲ مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) ۱۳۹۶
مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) ۱۳۸۹ مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) ۱۳۸۹
مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) ۱۳۹۵ مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان) ۱۳۹۲
کتاب ­های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور
مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی

منابع آزمون نظام مهندسی ۹۸

منابع رشته ترافیک

مباحث امتحانی

سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرائی آن ۱۳۹۰ مبحث اول (تعاریف) ۱۳۹۲
مبحث دوم (نظامات اداری) ۱۳۸۴ مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) ۱۳۹۵
طراحی راه های شهری مشخصات فنی و اجرائی معابر
مهندسی ترافیک و ترابری ایمنی معابر
حمل و نقل همگانی مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیک

داوطلبان جهت اطلاع از زمان برگزاری و زمان انتشار دفترچه ازمون نظام مهندسی می توانند با مشاوران الو مشاوره در تماس باشند.

                                     

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره منابع آزمون نظام مهندسی ۹۸

 با مشاوران گروه الومشاوره از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید…

منبع:منابع آزمون نظام مهندسی ۹۸

 
:: برچسب‌ها: ثبت نام آزمون نظام مهندسی , منابع آزمون نظام مهندسی , نظام مهندسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 تير 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: