لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
نوشته شده توسط : الو مشاور

 

لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

دانشگاه آزاد در دوره کارشناسی ارشد برای ۶ گروه آزمایشی فنی مهندسی ، علوم پایه ، علوم انسانی ، دامپزشکی ، هنر و کشاورزیدانشجو جذب می کند. لیست رشته های کارشناسی ارشددانشگاه آزاد به شرح زیر می باشد : 

گروه دامپزشکی

 • انگل شناسی دامپزشکی
 • قارچ شناسی
 • بافت شناسی
 • باکتری شناسی
 • بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
 
 

گروه فنی و مهندسی

مهندسی نفت

 • مهندسی نفت – مخازن هیدرو کربوری
 • مهندسی نفت – حفاری
 • مهندسی نفت – بهره برداری
 • مهندسی نفت – اکتشاف

مهندسی پلیمر

 • مهندسی پلیمر – فراورش
 • مهندسی پلیمر – نانو فناوری
 • مهندسی پلیمر – پلیمریزاسیون
 • مهندسی پلیمر – کامپوزیت
 • مهندسی پلیمر – رنگ

مهندسی صنایع

 • مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها
 • مهندسی صنایع – سیستم های سلامت
 • مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین
 • مهندسی صنایع – سیستم های کلان
 • مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی
 • مهندسی صنایع – کیفیت و بهره وری
 • مهندسی صنایع – مدیریت پروژه
 • مهندسی صنایع – سیستم های مالی

مهندسی نقشه برداری

 • مهندسی نقشه برداری – سنجش از دور
 • مهندسی نقشه برداری – ژئودزی
 • مهندسی نقشه برداری – سیستم های اطلاعات جغرافیایی

مهندسی عمران

 • مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
 • مهندسی عمران – محیط زیست
 • مهندسی عمران – زلزله
 • مهندسی عمران – مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران – ژئوتکنیک
 • مهندسی عمران – حمل و نقل
 • مهندسی عمران – سازه
 • مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 • مهندسی عمران – آلودگی هوا
 • مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی
 • مهندسی عمران – راه و ترابری

مهندسی مکانیک

 • مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
 • مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
 • مهندسی خودرو – سازه و بدنه خودرو
 • مهندسی خودرو – قوای محرکه خودرو
 • مهندسی خودرو – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
 • مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی
 • مهندسی هسته ای – راکتور
 • مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
 • مهندسی هسته ای – گداخت هسته ای
 • مهندسی انرژی های تجدید پذیر
 • مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی
 • مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست
 • مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی

مهندسی معدن

 • مهندسی معدن – مکانیک سنگ
 • مهندسی معدن -اکتشاف معدن
 • مهندسی معدن – استخراج معدن
 • مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
 • مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی پزشکی

 • مهندسی پزشکی – بیومکانیک
 • مهندسی پزشکی – توانبخشی
 • مهندسی پزشکی – بیو مواد
 • مهندسی پزشکی – مهندسی بافت

مهندسی مواد

 • مهندسی مواد – جوشکاری
 • مهندسی مواد – استخراج فلزات
 • مهندسی مواد – شکل دادن فلزات
 • مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 • مهندسی مواد – ریخته گری
 • مهندسی مواد –  سرامیک
 • مهندسی مواد – نانو مواد
 • مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد

مهندسی فناوری اطلاعات

 • مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی
 • مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مهندسی فناوری اطلاعات – معماری سازمانی
 • مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های ارتباطی و کامپیوتری
 • مهندسی فناوری اطلاعات – سیستم های چند رسانه ای

مهندسی کامپیوتر

 • مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
 • مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری
 • مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیک
 • مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری

مهندسی هوا و فضا

 •  مهندسی هوا و فضا – مهندسی فضایی
 • مهندسی هوا و فضا – دینامیک پرواز و کنترل
 • مهندسی هوا و فضا – جلوبرندگی
 • مهندسی هوا و فضا – آیرو دینامیک
 • مهندسی هوا و فضا – سازه های هوایی
 • مهندسی هوا و فضا – فناوری ماهواره

مهندسی نساجی

 • مهندسی نساجی – شیمی نساجی رنگ
 • مهندسی نساجی – الیاف
 • مهندسی نساجی – ساختارهای نانو فیلی
 • مهندسی نساجی – فناوری
 • مهندسی نساجی – مدیریت تولید
 
 

گروه علوم پایه

آمار

 • آمار اجتماعی و اقتصادی
 • آمار ریاضی
 • ریاضی
 • آموزش ریاضی
 • ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
 • ریاضی کاربردی – بهینه سازی
 • ریاضی کاربردی – ریاضی مالی
 • ریاضی کاربردی – معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
 • ریاضی محض – آنالیز
 • ریاضی محض – جبر
 • ریاضی محض – هندسه ( توپولوژی)
 • محاسبات نرم – ساختار جبر منطقی

علوم کامپیوتر

 • محاسبات علمی
 • محاسبات نرم و هوش مصنوعی
 • نظریه سیستم ها
 • علوم تصمیم و دانش
 • الگوریتم و نظریه محاسبه

فیزیک

 • فیزیک هسته ای
 • نانو فیزیک
 • فیزیک پلاسما
 • فیزیک ماده چگال
 • نجوم و اختر فیزیک
 • ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
 • مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
 • مهندسی هسته ای – گداخت هسته ای
 • مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی
 • مهندسی هسته ای – راکتور هسته ای
 • فوتونیک

علوم زمین

 • زمین شناسی اقتصادی
 • پترولوژی
 • رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 • زمین شناسی مهندسی
 • زمین شناسی زیست محیطی
 • زمین شناسی نفت
 • آب زمین شناسی
 • زمین ساخت(تکتونیک)
 • سنجش از دور زمین شناختی
 • چینه نگاری و دیرینه شناسی
 • ژئوفیزیک و هواشناسی
 • لرزه شناسی
 • زلزله شناسی
 • گرانی سنجی
 • ژئو الکترونیک
 • ژئو مغناطیس
 • هواشناسی

 زیست شناسی

 • نانو بیومیمتیک
 • میکروبیولوژی – بیوسیستماتیک و بوم شناسی
 • میکروبیولوژی – میکروب های بیماری زا
 • میکروبیولوژی – بوم شناسی
 • میکروبیولوژی – صنعتی
 • ژنتیک
 • بیوشیمی
 • بیوفیزیک
 • زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • زیست فناوری – دریا
 • زیست فناوری – میکروبی
 • زیست شناسی گیاهی – سلولی تکوینی
 • زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
 • زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
 • زیست شناسی جانوری – سلولی تکوینی
 • زیست شناسی جانوری – بیو سیستماتیک
 • زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
 • زیست شناسی دریا – گیاهان دریا
 • زیست شناسی دریا – آلودگی دریا
 • زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا
 • زیست شناسی دریا – جانوران دریا
 • محیط زیست دریا
 • علوم محیط زیست

شیمی

 • شیمی کاربردی
 • شیمی معدنی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی آلی
 • شیمی فیزیک
 • فیتوشیمی
 • شیمی پلیمر
 • نانو شیمی
 • شیمی و فناوری اسانس
 • شیمی دارویی
 • شیمی دریا
 
 

گروه علوم انسانی

حقوق

 • فقه و حقوق اقتصادی
 • حقوق بین الملل
 • حقوق خصوصی
 • حقوق جزا و جرم شناسی
 • حقوق عمومی
 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق مالی – اقتصادی
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق خانواده
 • مدیریت ثبت اسناد و مدارک
 • حقوق محیط زیست

روانشناسی

 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی بالینی – خانواده
 • روانشناسی شخصیت
 • روانشناسی اسلامی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی

مدیریت

 • مدیریت دولتی – طراحی سازمان های دولتی
 • مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی
 • مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی
 • مدیریت دولتی – بودجه و مالی عمومی
 • مدیریت دولتی – مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت دولتی – مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
 • مدیریت دولتی – مدیریت تحول
 • مدیریت صنعتی – مدیریت عملکرد
 • مدیریت صنعتی – تولید و عملیات
 • مدیریت صنعتی – مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت صنعتی – مدیریت کیفیت و بهره برداری
 • مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات
 • مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بازرگانی – کارآفرینی
 • مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی
 • مدیریت بازرگانی – بازاریابی
 • مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی
 • مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی
 • مدیریت سازمان های دولتی – مالی و اقتصادی
 • مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک
 • مدیریت بحران
 • مدیریت مالی
 • مدیریت تکنولوژی – سیاست های تحقیق و توسعه
 • مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی
 • مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی
 • مدیریت تکنولوژی – استراتژی های توسعه صنعتی
 • مدیریت فناوری اطلاعات –  کسب و کار الکترونیک
 • مدیریت فناوری اطلاعات – سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت منابع اطلاعاتی
 • مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش
 • مدیریت دریایی – حمل و نقل دریایی
 • مدیریت فرهنگی
 • برنامه ریزی امور فرهنگی
 • مدیریت امور شهری
 • مدیریت کسب و کار – مالی
 • مدیریت کسب و کار – فناوری
 • مدیریت کسب و کار – رفتارسازمانی و منابع سازمانی
 • مدیریت کسب و کار – استراتژی
 • مدیریت کسب و کار – سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
 • مدیریت کسب و کار – عملیات و زنجیره تامین
 • مدیریت کسب و کار – بازاریابی
 • کارآفرینی – کسب و کار جدید

زبان عربی

 • زبان و ادبیات عربی
 • مترجمی زبان عربی

علوم اقتصادی

 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد اسلامی
 • اقتصاد و تجارت الکترونیک
 • بانکداری اسلامی
 • برنامه ریزی و سیستم های اقتصادی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش
 • فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
 • فیزیولوژی ورزشی – تغذیه ورزش
 • فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت های ورزشی و بالینی
 • مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
 • مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی – مدیریت ورزشی رسانه های ورزشی
 • مدیریت ورزشی – مدیریت رویداد های ورزشی
 • مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی
 • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – امدادگر ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوزی فعالیت ورزشی محض
 • فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزش کاربردی
 • رفتار حرکتی – رشد حرکتی
 • رفتار حرکتی – یادگیری و کنترل حرکتی
 • رفتار حرکتی – آموزش تربیت بدنی
 • بیومکانیک ورزشی

علوم جغرافیایی

 • جغرافیای سیاسی
 • جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 • برنامه ریزی آمایش سرزمین
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری – آمایش شهری
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری
 • مخاطرات محیطی
 • آب و هوا شناسی – آب و هوا شناسی سینوپتیک
 • طبیعت گردی
 • ژئومورفولوژی و آمایش محیط
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری – کاربری اراضی و ممیزی املاک
 • آب و هوا شناسی – تغییر اقلیم
 • آب و هوا شناسی – آب و هوا شناسی محیطی
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – برنامه ریزی کالبدی – فضایی
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – توسعه اقتصادی روستایی
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدار
 • سنجش از دور و سیستم  اطلاعات جغرافیایی – سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سنجش از دور و سیستم  اطلاعات جغرافیایی – سنجش از دور

تاریخ

 • تاریخ تشیع
 • تاریخ ایران باستان
 • تاریخ عمومی جهان
 • تاریخ اسلام
 • تاریخ ایران اسلامی
 • تاریخ انقلاب اسلامی
 • مطالعات خلیج فارس
 • اسناد و مدارک آرشیو و نسخه شناسی

زبان و ادبیات فارسی

 • زبان وادبیات فارسی
 • زبان وادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی
 • زبان وادبیات فارسی – ادبیات کودک و نوجوان
 • زبان وادبیات فارسی – ادبیات پایداری

زبان های باستانی ایران

 • زبان شناسی
 • آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
 • زبان شناسی همگانی

الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآنی

 • علوم قرآن و حدیث
 • نهج البلاغه
 • اصول الدین و معارف علوی
 • اقتصاد اسلامی
 • تفسیر اثری
 • کلام و عقاید

الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و مقارن حقوق جزای اسلامی

الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام

 • عرفان اسلامی
 • فلسفه و کلام اسلامی
 • شناخت اندیشه های امام خمینی

الهیات و معارف اسلامی – ادیان

 • ادیان و عرفان
 • تصوف و عرفان اسلامی
 • تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)

 • فقه شافعی
 • فلسفه
 • فلسفه هنر
 • منطق

علوم تربیتی

 • برنامه ریزی درسی
 • تکنولوژی آموزشی
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
 • آموزش و پرورش ابتدایی
 • آموزش و پرورش پیش دبستانی
 • تحقیقات آموزشی
 • آموزش بزرگسالان
 • مدیریت آموزشی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی

علم اطلاعات و دانش شناسی

 • مدیریت کتابخانه های دانشگاهی
 • مطالعات کتابخانه های عمومی
 • مدیریت اطلاعات
 • مدیریت کتابخانه های دیجیتال

زبان خارجه

 • زبان و ادبیات فرانسه
 • آموزش زبان فرانسه
 • مترجمی زبان فرانسه
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان روسی
 • آموزش زبان آلمانی
 • زبان و ادبیات آلمانی

ایران شناسی

 • آداب و رسوم میراث فرهنگی
 • ایران شناسی عمومی
 • ایران شناسی تاریخ

علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • روابط بین الملل
 • علوم سیاسی
 • مطالعات منطقه ای
 • اندیشه سیاسی در اسلام

باستان شناسی

 • دوران تاریخ ایران
 • پیش از تاریخ ایران
 • تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر

حسابداری

 • حسابداری
 • حسابرسی
 • حسابداری مدیریت

مطالعات زنان

 • زن وخانواده
 • حقوق زنان در اسلام

علوم ارتباطات اجتماعی

 • مطالعات فرهنگی رسانه
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

مشاوره

 • مشاوره مدرسه
 • مشاوره خانواده
 • مشاوره شغلی
 • مشاوره توانبخشی

محیط زیست

 • مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • مدیریت محیط زیست
 • برنامه ریزی محیط زیست
 • آموزش محیط زیست
 
 

گروه هنر

 • برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • طراحی شهری
 • طراحی فضاهای آموزشی
 • مهندسی معماری
 • معماری داخلی
 • بازسازی پس از سانحه
 • مهندسی معماری منظر
 • مرمت و احیای ابنیه و بافت های داخلی
 • کارگردانی نمایش
 • ادبیات نمایشی
 • تصویر سازی
 • نقاشی
 • پژوهش هنر
 • مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی
 • ارتباط تصویری
 • تاریخ هنر ایران باستان
 • تاریخ هنر ایران اسلامی
 • تاریخ هنر جهان اسلام
 • نوازندگی موسیقی جهانی
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • فناوری معماری – معماری دیجیتال
 • فناوری معماری – معماری بیونیک
 • معماری انرژی
 • طراحی صنعتی
 • طراحی پارچه و لباس

برای اطلاع از اینکه رشته های فوق در کدام یک از واحدهای دانشگاهی ارائه شده است ، بایستی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ را از سایت azmoon.org دانلود و بررسی نمایید. هم چنین می توانید از طریق تماس با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی الو مشاوره ، از کلیه جزئیات مربوط به ثبت نام رشته های کارشناسی ارشد مطلع شوید.

                                            

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید…

 

منبع:لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

 

- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد - انتخاب رشته مجازی کنکور کارشناسی ارشد - سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ - رفع محرومیت کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ - ویرایش انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد - مهلت مجدد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد - دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد -تغییر رشته در مقطع ارشد سراسری ۹۸ - زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد - 
:: برچسب‌ها: کارشناسی ارشد , لیست رشته ها , دانشگاه ازاد , ,
:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 تير 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: