دلایل و نشانه های خیانت زنان متاهل
نوشته شده توسط : الو مشاور

خیانت چیست؟

دلایل و نشانه های خیانت زنان متاهل

ممکن است بسیاری از زنان و مردان متاهل گمان کنند که خیانت تنها داشتن رابطه جنسی نامشروع با فرد دیگری است که همسر از آن بی اطلاع است اما باید گفت که خیر ، خیانت زناشویی بسیار وسیع تر از این تعریف عامه است. خیانت زناشویی شامل مجموعه از رفتارهایی است که به وسیله آن ، یک همسر از ارتباط معمول با همسر خود تخطی می کند و اقدام به تعامل با فرد دیگری غیر از همسر خود می کند. خیانت زناشویی را شامل سه نوع خیانت جنسی ، خیانت عاطفی و خیانت اینترنتی می دانند. آمادگی برای خیانت زناشویی نیز تمایل به تماس جنسی و عاطفی با فردی از غیر شریک اولیه تعریف شده است.

[divider style="dashed" top="20" bottom="20"]

دلایل خیانت زنان متاهل

دلایل و نشانه های خیانت زنان متاهل

1- بی احترامی و توهین همسر از سوی مردان

یک زن زمانی در خارج از محیط خانه به دنبال فرد دیگری نخواهد بود که حس احترام و محبت را از همسر دریافت کرده باشد و دارای حس اعتماد به نفس بوده باشد در غیر این صورت احتمال خطا و لغزش در تعهد به همسر وجود دارد.

2- عدم محبت و توجه به همسر

3- غرق شدن در کار و فراموش کردن مسئولیت های زناشویی

افرادی موفق هستند که بتوانند میان تمامی جنبه های زندگی خود از جمله شغلی ، اجتماعی و خانوادگی یک توازن و تعادل برقرار کرده باشد در غیر این صورت و در صورت نادیده گرفتن هریک از این جنبه ها پیاندهای مخربی متوجه فرد و خانواده او خواهد بود.

4- عدم ابراز هیجان و احساس به همسر و احساس تنهایی

5- بیکاری و بی مسئولیتی همسر

مسلما خانمی که همسرش بیکار است و برای بهبود زندگی مشترکش هیچ تلاشی نمی کند بجای یک همدم ، حکم یک فرد بی لیاقت و بی عرضه را خواهد داشت که نمی توان به این آدم برای ادامه زندگی دلخوش کرد. چنین شخصی بیشتر سوهان روح همسرش خواهد بود این شرایط وقتی که خانم در بیرون از خانه برای رفع نیازهای خود و فرزندانش کار می کند ، بیشتر خواهد شد و قطعا دوست داشتن اولیه کم کم به احساس تنفر تبدیل خواهد شد.

6- خیانت به دلیل برخی ویژگی های شخصیتی مانند تنوع طلبی

برخی از زنان هستند که با وجود مهیا بودن خیلی از امکانات در زندگی مشترک باز هم به دنبال روابط فرا زناشویی خارج از زندگی مشترک شان هستند. اگر بخواهیم علت و ریشه این مشکل را پیدا کنیم نهایتا به ویژگی های شخصیتی در وجود این زنان خواهیم رسید که یکی از مهم ترین این ویژگی های تنوع طلبی است. از جمله خصوصیات این افراد این است که حس کنجکاوی نسبت به بودن با افراد دیگر دارند ، لازم دانستن تنوع در زندگی مشترک و دوری از یکنواختی البته از طریق ارتباط با فرد دیگر ، علاقه به چیزهای جدید و غیره حتی پس از ازدواج است.

7- مشکلات جنسی و به ارگاسم نرسیدن زن در رابطه

درصورتی که مردی در زندگی مشترک تنها به دنبال ارضای نیاز جنسی خودش باشد و نیازهای همسرش را نادیده بگیرد و در این میان پس از ارضای نیاز جنسی زن را رها کرده و برایش به ارگاسم رسیدن زن مهم نباشد ، در چنین شرایطی زن پس از مدتی به مشکلاتی از جمله افسردگی ، اضطراب و عدم اعتماد به نفس مبتلا خواهد شد که برای رفع این مشکلات دست به اقداماتی از جمله خودرارضایی ، روابط فرازناشویی و خیانت خواهد زد.

8- اعتیاد همسر

9- خیانت همسر و تلافی خیانت او

گاهی اوقات تنها دلیل خیانت از طرف زنان این است که خانم متوجه خیانت همسر خود شده است و با این کار می خواهد به او بفهماند که این عمل تا چه حد دردناک و سخت است و با این کار حس انتقام جویی او فروکش کند.

10- شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی موجب فراموش شدن روابط واقعی و توجه به روابط مجازی می شود که با این کار حس تنهایی در افراد به مرور زمان افزایش خواهد یافت و در نهایت برای افراد متاهل این روابط مجازی به مرور زمان جایگزین روابط واقعی با همسر و سردی روابط می شود.

[divider style="dashed" top="20" bottom="20"]

نشانه های خیانت زنان متاهل

دلایل و نشانه های خیانت زنان متاهل

  • تغییرات ناگهانی در رفتار و ظاهر ، که در گذشته هیچ یک از آن ها وجود نداشته است
  • طفره رفتن از توضیح دادن اتفاقات روزمره برعکس گذشته
  • فراموشکاری
  • وابستگی بیش از حد به گوشی و دور نگه داشتن آن از همسر
  • سرد شدن در رابطه جنسی به دفعات مکرر

[divider style="dashed" top="20" bottom="20"]

واکنش های هیجانی پس از کسف خیانت همسر

  • انکار
  • خشم
  • عصبانیت
  • افسردگی
  • حس تلافی و انتقام

[divider style="dashed" top="20" bottom="20"]

فرایند بخشش بی وفایی همسر

دلایل و نشانه های خیانت زنان متاهل

با توجه به اینکه روابط نامشروع، منجر به بروز واکنش های منفی متفاوتی می شود ، فرایند مشـاور ه این افراد قابل پیش بینی نیست و از الگوی درمانی منظمی پیروی نمی کند. هر چند منطقی است که به خیانت و بی وفایی همسران ، به عنوان بحران در روابط زناشویی نگریسته شود ولـی بـا توجـه بـه اینکه آسیب وارده ، احساس اعتماد زوج ها را خدشه دار کرده و فرض های اساسی زنـدگی مشـترک را زیر سؤال برده است ، علی رغم دریافت کمک های حرف های و تخصصی مشـاوران ، فراینـد بهبـودی و احیای مجدد زندگی مشترک ، نامعلوم و غیر قابل پیش بینی است.

ممکن است برخی از افراد به دلایل متفاوتی که قابل احترام نیز است بخواهند همسر خطاکار خود را ببخشند و به زندگی دوباره با او ادامه دهند در این شرایط یکی از مسائلی که باید از آن اطمینان یافت این است که این عمل مجددا از طرف فرد خطا کار تکرار نخواهد شد . بخشش را با مصالحه ، عفو قانونی ، چشم پوشی و فراموشی نباید اشتباه گرفت زیرا بخشش فرآیندی درون فردی است که طی آن جنبه های شناختی ، احساسی و رفتـاری فـرد در برابـر خطـا و خطاکار تغییر می کند. تعریفی که بیشتر مورد توافق است عبارت است از : "انگیزشی که سبب کاهش کناره گیری ، خشم و انتقام نسبت به فرد خطاکـار مـی گـردد و احساسـات مثبـت را افـزایش داده است و جایگزین افکار منفی می کند.

مراحل بخشش به صورت زیر است:

1- برخورد

در مرحلـه اول ، خیانت موجب شکسته شدن فرض های اساسی زندگی مشترک مـی شـود. فـرد آسیب دیده از همسر و ارتباط با او کناره گیری می کند. این یک واکنش طبیعی به حوادث استرس زا و رنج آور است.

2- جست و جوی چرایی

در مرحله دوم گوش به زنگی (هشیاری بالا) و رفتارهای تلافی جویانه دیـده مـی شـود. اغلب نظریه های بخشش و تروما بیان می کنند که در این مرحله فرد آسیب دیده تلاش می کنـد کـه بفهمد که چرا آن اتفاق افتاده است. درک علت خیانت یا حادثه ، باعث افزایش احسـاس کنتـرل روی زندگی ، احساس امنیت و اطمینان و کاهش احساس ناتوانی می شود.

3- بهبود

در مرحله سوم ، فـرد بـه سـمت کنترل بیشتر زندگی حرکت کرده و به فراسوی حادثه می رود. در این مرحله احساسات منفی کمتـری نسبت به همسرش دارد و متوجه می شود که خشم مداوم نسبت به همسر اثرات مخربی روی خـود او دارد. او پی می برد که با ادامه تنبیه ، به احساس برابری نخواهد رسید وی در صورت ماندن در رابطه فرایند بخشش را طی می کند.

[contact_info title= "دلایل و نشانه های خیانت زنان متاهل"] 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید ... 

منبع:دلایل و نشانه های خیانت زنان متاهل

جذاب ترین رفتارهای جنسی برای مردان و زنان - نقش خانواده در آموزش های صحیح جنسی به کودکان -  پرده بکارت و انواع پرده بکارتمشاوره جنسی و زناشویی تلفنی - راه های مقابله با بی انگیزگی - مشاوره درمان و ترک خود ارضایی در پسران و دختران - احساس تنهایی و راهکارهای برطرف کردن احساس تنهایی - آیا جراحی زیبایی نشانه ی بیماری است؟ - هیپنوتیزم چیست؟ - قرص های خواب وانواع آن -زود انزالی و روش های درمان آن - انواع روابط جنسی - راهکارهایی برای افزایش توان جنسی مردان - علت اصلی طلاق در بین زوج های ایرانی چیست؟ - آیا طلاق عاطفی درمان دارد؟ چطور همه چیز را از نو بسازیم؟ - بهترین و سریع ترین روش های ترک اعتیاد
:: برچسب‌ها: خیانت , روابط زناشویی , خیانت زناشویی ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 31 مرداد 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: