علائم و علت های اعتیاد به ماری جوانا
نوشته شده توسط : الو مشاور

 

ماده مخدر ماری جوانا را بیشتر بشاسیم

علائم و علت های اعتیاد به ماری جوانا

 ماری جوانا که در فرهنگ عامیانه علف و گرس و وید  نام دارد نوعی ماده مخدراست که از گیاه شاهدانه تهیه می شود. این گیاه هم می تواند برای اهداف تفریحی به عنوان یک ماده مخدر مورد استفاده قرار بگیرد و هم اینکه برای اهداف درمانی و مصارف پزشکی مورد استفاده قرار بگیرد.مهم ترین تاثیری که این گیاه بر روی فرد می گذارد ایجاد احساس خوشحالی و شادبودن بدون دلیل و فقط به علت مصرف ماده ماری جواناست.این ماده مخدر به صورت های مختلفی در دسترس افراد قرار دارد از جمله به شکل خوراکی به صورت کیک و تنفس کردن به صورت سیگار کشیدن

 
 

عوارض مصرف بلندمدت گل

علائم و علت های اعتیاد به ماری جوانا

  • پارانويا
  • بدتر شدن علائم بيماران مبتلا به اسكيزوفرنی و توهم
  • اختلال در عملكرد شناختی
  • اغتشاش در يادگيری
  • آشفتگی در حافظه 
  • مشکلاتی در كنترل حركت و زمان واكنش
  • افسردگی حاد در دوزهای بسيار بالا
  • احتمال خودکشی بیش تر ، در افراد مصرف کننده
 
 

عوامل موثر در خانواده ها به عنوان علت گرایش به مواد مخدر

جایگاه خانواده و خویشاوندان در کاهش یا افزایش گرایش به مواد مخدر يكی از انحرافات و ناهنجاری هايی كه میتوان ريشه آن را در خانواده يا خويشاوندان و سبک های فرزندپرروی مشاهده كرد اعتياد جوانان به مواد مخدر است، جوانان سوء مصرف كننده مواد دارای مشکلات جدی خانوادگی هستند. اين مشکلات ريشه در مؤلفه های بنيادين شرايط خانوادگی ،خويشاوندی و سبکهای فرزند پروری والدين دارد.
سابقه اعتیاد در اعضاي خانواده
در اغلب خانواده هايی كه اعتياد يكی از اعضای خانواده وجود دارد، خواه ناخواه آشنايی با مصرف موادمخدر سريع تر صورت میگيرد و افزون بر اين، اين عامل گرايش به مواد مخدر و مصرف آن را در ديگراعضای خانواده تسهيل میكند. دربعضی از افراد معتاد به این ماده مخدر ، اعتياد والدين يا يكی از اعضای خانواده وجوددارد. 
عدم نظارت کافی والدین در دوران نوجوانی و جوانی
تعدادی از مصاحبه شوندگان اذعان نمودند كه نسبت به مسائل دوران نوجوانی و جوانی خود نظارت مناسبی از جانب خانواده صورت نمی گرفته است. آنها اين آزادی بيش از حد را موقعيتی برای ارتكاب ناهنجاری های متعدد از جمله مصرف مواد مخدر میدانند.
عدم توجه الزم به حضور پدر در فرایندي تربیتی نوجوان
يكی از مهمترين عوامل دچار شدن به مواد مخدر را غيبت یا فوت یکی از والدین می باشد.
خشونت ، درگیري و نزاع در خانواده
درگيری و نزاع بين والدين در محيط خانواده موجب سلب آرامش روحی و روانی فرزندان میشود كه اين امر منجر به بيگانگی شخص با اعضای خانواده میگردد. خشونت والدين میتواند به عنوان يه عامل آسيب پذير، گرايش جوانان و نوجوانان را به مصرف مواد مخدر افزايش دهد.
قبح اجتماعی رفتارهاي متعارض با ارزشهاي دینی در خانواده
در اكثر افراد معتاد به این ماده مخدر ، خانواده ها سطح اعتقادات پايينی نسبت به ارزشهای دينی دارند. بسياری از رفتارهای در تعارض با ارزشهای دينی از جمله مصرف مشروبات الكلی، روابط نامشروع با جنس مخالف در خانواده ها قبحی ندارد.
همراهی خویشاوندان در ناهنجارهاي اجتماعی
اكثر افراد مصرف کننده بر اين باورند كه همراهی خويشاوندان در ناهنجاری ها و كج رفتاری ها كه موجب شكستن قبح اين اعمال شده است از علل اصلی اعتياد آنها به حساب می آيد.
اعتیاد اقوام و خویشان به مثابه محرک در مصرف مواد
دراشخاصی که اعتیاد به این ماده مخدر دارند ، اعتياد خويشاوندان نزديک تقريباً در تمام اشخاص وجود داشته است. اين اعتياد نيز محرک بسيار قوی برای تجربه مواد می باشد .

کنترل موقت مصرف مواد به علت وابستگی عاطفی به والدین
بعضی از افراد معتاد ب این ماده ، اظهار نمودند كه با توجه به وابستگی عاطفی به مادر و پدر، گاهی اوقات تصميم به كنترل مصرف مواد خود ميگرند.

 
 

عوامل مؤثر در گرایش به تجربه کردن مواد مخدر

علائم و علت های اعتیاد به ماری جوانا

 علاوه بر نقش خانواده در جريان اعتياد اشخاص، عوامل متعدد ديگری نيز حائز اهميت میباشند. علل گرايش به تجربه كردن مواد به دو قسم كلی قابل تقسيم میباشد،:

اول: دانشجويان برای فرار از مشکلات خود اعم از خانوادگی، اجتماعی، فردی به موادپناه میبرند،دوما اشخاص برای لذت جويی به دنبال مصرف مواد میباشند.

يكی از مهمترين عواملی كه در اين راستا اشخاص را درامر اعتياد ياری ميكند همراهی ديگران است،نكته قابل توجهی كه وجود دارد تصور راه حل بودن مواد برای فرار از مشکلات و كسب لذت با الگو گرفتن از فيلم ها و آهنگ های غير اخلاقی صورت گرفته است.

استفاده از فیلم و آهنگ با محتواي اعتیاد
يكی از پررنگترين عوامل در گرايش و تشديد اعتياد نوجوانان وجوانان ، استفاده از فيلم ها و آهنگ های حاوی اين پيام (اعتياد) است. 
مهیا بودن مکانی مناسب
همراهی دوستان و خویشاوندان در مصرف مواد
کمتر پیش می آید که افراد به تنهایی به صورت شخصی سمت مواد مخدر بروند. اکثر اشخاص اولين مصرف خود را با يكی از دوستان يا خويشاوندان اعلام نموده اند. تقريباً همه دانشجويان بر اين باورند كه دوست همراه موجب تجربه كردن مواد مخدر بوده است.
گرایش به مواد مخدر به دلیل فرار از مشکلات 
مشاهده میگردد يكی از انگيزه های قوی برای استفاده از مواد مخدر ، مشکلات افراد میباشد.مشکلات خانوادگی، احساس شكست در زندگی، عذاب وجدان، درگيری با والدين و شكست عشقی ازجمله مشکلاتی است كه تقريبا اکثرا بيان نمودند كه برای رفع اين احساس دردناک خود ، از مواد استفاده میكنند.
اعتیاد به ماري جوآنا به علت کسب لذت
تمام افراد پس از اولين مصرف لذت زيادی را تجربه میكنند كه اين لذت موجب اعتياد روحی وروانی آنان به اين ماده میگردد.

 
 

تأثیرات روحی و روانی ناشی از اعتیاد به ماريجوآنا

علائم و علت های اعتیاد به ماری جوانا

آنچنان كه مشاهده شده است، مصرف ماری جوآنا تأثيرات بسازی در روح و روان مصرف كنندگان ايجاد میكند. عموما استعمال ماری جوآنا در بلند مدت موجب از بين رفتن احساسات ، درجه بالایی ازافسردگی،افت انگيزه، ، وابستگی و عدم توان ترک مواد، مشکلات در خوابيدن، توهم و كمبود اشتها میگردد.
از بین رفتن احساسات و عواطف
تقريباً همه افرادی كه مدت طولانی ماری جوآنا مصرف ميكنند اعتقاد دارند كه تمام احساسات آنها ازبين رفته است، حتی برای ارزشمند ترين اشخاص زندگی خود ديگر اهميتی قائل نيستند.شخصی بی تفاوتی خود در برابر مرگ مادربزرگ خويش را تأثير مواد ميداند. زمانی كه تو گل مصرف ميكنی احساسات سنگ ميشه، از پدر مادرت دل سرد ميشی.
کاهش روابط اجتماعی
پس از مدتی اشخاص ترجيح ميدهند از روابط اجتماعی خود بكاهند. افراد مصرف کننده بر اين باورند كه مصرف اين ماده انسان را افسرده میكند، اهميت اين امر چنان زياد است كه بعضی از این افراد طرد كردن خانواده و اطرافيان را ترجيح میدهند. در نهايت عدم توان تحمل اطرافيان و خانواده به درگيری های متعدد والدين و فرزندان میرسد. 
لذت نبردن از چیزي جز مواد
مطابق با مصاحبه و مشاهده انجام شده اشخاص در دراز مدت از تنها چيزی كه لذت میبرند مواد میباشد ، اين موضوع تا آنجا ادامه دارد كه اگر اشخاص از مواد استفاده نكنند بسيار ناراحت و بد اخلاق میباشند و برای برگشتن به حالت عادی نياز به مصرف مواد دارند. يكی از افراد در حین مصاحبه بيان میكند اگر مواد نكشد نمی تواند دوستان و اطرافيان خود را تحمل كند.
گرایش شدید به تجربه کردن مواد مخدر دیگر
تقريباً عقيده تمام افراد معتاد بر اين است كه پس از مصرف ماری جوآنا گرايش بسيار بالایی برای تجربه كردن موادهای مخدر يا محرک ديگر دارند. علت اين گرايش كنجكاوی برای تجربه كردن لذت موادهای ديگر میباشد.
عدم توان ترک
همه افراد مصرف کننده اذعان دارند كه قبل از مصرف ماری جوآنا می پنداشتند كه اين ماده اعتياد ندارد، اما پس از مصرف از وابستگی و اعتياد شديد روحی و روانی آن اطلاع ميدهند كه منجر به عدم توان ترک اين ماده میگردد. حتی بارها اشخاص تصميم به ترک اين مواد گرفته اند اما با ناتوانی خود در ترک مواجه شدند.
شجاعت و تهور کاذب
همه اشخاص پس از مصرف مواد شجاعت كاذبی پيدا ميكنند، اين امر موجب واكنش های صريح وبی پروايی آنها میشود. چنانچه بعضی دانشجويان برای اينكه شجاعت گفتن حرف دلشان را پيدا كنند مواد مصرف میكنند. يكی از دانشجويان پس از مصرف احترام بعضی اشخاص را كه حفظ ميكرده است ديگر حفظ نمی كند.
آشفتگی در هنگام خوابیدن
باتوجه به مشاهده و مصاحبه های انجام شده اشخاص پس از مدتی مصرف دچار آشفتگی در خواب میشوند كه منجر به هذيان گفتن و بيدار شدن های ناگهانی و لرزش بدن میشود. فردی لرزش بدن و حرف زدن در خواب را از تأثيرات مصرف مواد ميداند.
افزایش تدریجی مصرف مواد
تمام اشخاص از يک سير صعودی در مصرف اطلاع میدهند، افراد مصرف کننده در ابتدا با فاصله زمانی طولانی شروع به مصرف میكنند اما به دليل وابستگی ايجاد شده حتی به روزی چند بار مصرف هم ميرسند. فردی در ابتدا ماهی يكبار مصرف ميكرده است اما تدريجاً به روزی يكبار رسيده است.

 
 

نشانه های مصرف گل و ماری جوانا

علائم و علت های اعتیاد به ماری جواناعلائم و علت های اعتیاد به ماری جوانا

مصرف ماری جوانا تعدادی از علائم رفتاری و احساسی را به دنبال دارد. از جمله مواردی كه مصرف كنندگان ماری جوآنا تجربه میكنند احساس آرامش، سرخوشی، تغيرات مثبت در احساسات و تجربيات زندگی مانند خوراک، آهنگ می باشد. بنابر مشاهدات و مصاحبه های انجام شده رفتارهای اشخاص پس از مصرف مواد به صورتی عجيبی داری الگوی تكرار پذير میباشد. رفتار افراد معتاد به این ماده شامل گوش دادن آهنگ، رقصيدن، سكوت، وراجی میباشد.

آهنگ و رقصیدن
تعدادی از افراد معتاد انگيزه بسيار زيادی برای گوش دادن به آهنگ پس از مصرف مواد دارند، چنانچه يكی از اشخاص جمع شدن دورهم و آهنگ گوش دادن را هدف خود میداند:هدف از گل زدن اينكه جمع بشن دورهم بزنن٬ يا اهنگ گوش بديم بعد بريم بالا٬ بالابالاها باشيم. ديگری نيز پس از مصرف دائماً علاقه  به آهنگ گوش دادن دارد. عده ای نيز پس از مصرف مواد شروع به رقصيدن ميكنند و به ادعای خودشان نشانگر شادی آنها میباشد:الان تنها نشستی تو خونه، پا ميشی ميرقصی اين خوشی هيچ وقت تو حالت عادی خوشت نمياد.

سكوت كردن

سکوت کردن نيز يكی از رفتارهای رايج افراد معتاد به این ماده مخدر، پس از استعمال مواد میباشد. ادعای این افراد اين است كه حتی در مواقعی كه تنها میباشند از سكوت خود لذت میبرند به اين دليل كه يک شادی در ذهن خود احساس میكنند علاوه بر اين نيز مصرف اين ماده به بهتر تفكر و تخيل كردن دانشجويان كمک میكند. (پسر خاله من میكشيد ساكت میشد، ميرفت توفكر)ديگری نيز از همين موضوع اطلاع میدهد:يسری ها هستن ۴ ،۵ تایی جت ميكن ساكت ميشن  شخصی به بهبود در امر تفكر و تخيل اشاره میكند: خيلی خوب ميتونی به چيزی كه ميخوای فكر كنی

خنده شدید
يكی از رايج ترين نشانه های رفتاری نشأت گرفته از مصرف ماری جوآنا سرخوشی افراد مصرف کننده میباشد. چنانچه که از این افراد سوال شد اين امر را مهمترين علل گرايش خود نيز میدانند. مطابق با مشاهدات انجام شده شخص از ناراحتی بسياری رنج میبرد اما بلافاصله پس از مصرف شروع به خنديدن های پی درپی ميكند. وقتی ميكشی ميخندی، همينجوری الكی حال ميكنی
وراجی
يكی از تيپ های رايج اشخاص پس از مصرف ماری جوآنا وراجی شديد میباشد. حتی اشخاصی كه درونگرا میباشند و در تعاملات اجتماعی خود محتاط عمل میكنند، پس از مصرف اين ماده دچار وراجی شديد میشوند كه اين امر روابط اجتماعی آنها را تحت تأثير قرار میدهد.» اولش ميكشيدم.
ایجاد توهم
با توجه به مصاحبه و مشاهده های انجام شده پس از مصرف مواد اشخاص توانايی تخيل بسيار قويی دارند يا به عبارت ديگر توهم دارند اما در عين حال میدانند كه واقعی نيست. مطابق با مشاهده انجام شده شخص پس از مصرف مواد در حال رقصيدن بود و ادعا میكرد با يكی از دوستانش دارد ميرقصد اما میگفت:ميدونم نيستا اما خيلی خوب ميتونم تصورش كنم. شخص ديگر در هنگام مصرف مواد، ليوانی آبرويش ريخت اما او وانمود میكرد كه در حال غرق شدن است.

 
 

آیا مصرف ماری جوانا اعتیادآور است؟

گل و یا ماری جوانا بیشتر از آنکه وابستگی جسمی و فیزکی داشته باشد و پس از ترک این ماده ، علائم ترک را ایجاد کند بیشتر دارای وابستگی ذهنی و روانی است و فرد یک میل ذهنی برای مصرف احساس می کند و حتی درصورت مصرف این ماده به صورت طولانی و مداوم علائم ترک به صورت خفیف ایجاد می شود و به صورت قطع تحقیقات وجود علائم جسمی و فیزیکی پس از ترک را نشان نداده است. باوجود اینکه ماری جوانا دارای علائم جسمی و فیزیکی پس از ترک نیست اما گاهی اوقات این اشتغال ذهنی برای مصرف به میزانی بالاست که درصورتی که خود فرد اقدام به ترک بکند نیز به تنهایی قادر به کنترل افکار خود و ترک نمی باشد در چنین مواقعی برای ترک نیاز به کمک های حرفه ای از سوی روانشناسان و مشاوران احساس می شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره علائم و علت های اعتیاد به ماری جوانا

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 

 

منبع:علائم و علت های اعتیاد به ماری جوانا


چطور همه چیز را از نو بسازیم؟ - بهترین و سریع ترین روش های ترک اعتیاد - روابط زناشویی در دوران نامزدی و عقد - چرا رابطه‌ی جنسی وابستگی می‌آورد؟ - روش ترک اعتیاد با متادون چگونه است ؟ 

:: برچسب‌ها: آیا ماری جوآنا اعتیاد آور است؟تاثیر مصرف ماری جوآنا , ماده مخدر ماری جوآنا , ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 شهريور 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: